Algemene voorwaarden - Taleninstituut Your Way Hengelo, trainingen/cursussen/opleidingen Zakelijk Business Engels, Zakelijk Duits, NT-2

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over "Your Way"
Algemene voorwaarden/ voorwaarden lessen coronacrisis

  • Graag ontvangen wij van u een schriftelijke bevestiging nadat u besloten heeft bij ons een cursus te volgen.
  • Annulering van een overeengekomen traject uiterlijk twee weken voor aanvangsdatum.
  • Betaling factuur uiterlijk binnen 4 weken.
  • Lesafspraken die niet zonder geldige redenen worden nagekomen worden doorberekend. In overleg met u kunnen lesafspraken binnen één week naar  een ander tijdstip worden verzet, indien het schema van de docent dit toelaat.
  • In geval van kortdurende ziekmelding ( maximaal 2 weken) worden de lessen niet doorberekend en opgeschoven.
  • In geval van een ziektemelding met een langere duur dan twee weken, wordt bij een afgesproken aantal lessen van 15 - 20 uur nog drie maanden de mogelijkheid gegeven de afgesproken lessen af te nemen op een tijdstip dat voor de docent nog vrij is.
N.B.:  Indien de lessen niet op de geplande data kunnen worden afgenomen, geven we u 30% tijdsruimte extra om ( bij beschikbaarheid) de ingekochte lessen af te nemen.

Voorwaarden stopzetten/vervolg lessen coronacrisis

Vanaf juni 2020 kunnen onderbroken lessen worden hervat aan kantoor Hengelo Zuid, uitsluitend individueel, volgens de richtlijnen van het RIVM.
Na september worden geen onderbroken lessen meer hervat en vervallen uw rechten op voortzetting.  


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu